Winners - VIII Warszawski KPD 2018 im. Wojciecha TrzeĊ›niowskiego